Lista aktualności Lista aktualności

Informacja dla właścicieli lasów prywatnych

Informacja na temat Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w lasach wszystkich form własności.

Informujemy, że w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie w cyklu 5-letnim (lata 2020-2024) Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024.

Prace w poszczególnych latach obejmą 20% powierzchni lasów i polegać będą na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. Traktach rozmieszczonych w sieci 4x4 km. Prace wykonywane są przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

W związku z realizacją wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu na gruncie, również w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, będą pracować pracownicy ww. przedsiębiorstwa w celu wykonania niezbędnych pomiarów.