Lista aktualności Lista aktualności

Drewniana kapliczka

Zabytkowa kapliczka na Górze Chełm w Stępinie, została odrestaurowana i poświęcona.

Drewnianą kaplicę na Górze Chełm wybudowano prawdopodobnie w XVIII w. Stanowi ona materialne świadectwo po nieistniejącym w tym miejscu zespole klasztornym. To przykład nielicznie zachowanej do chwili obecnej na terenie Podkarpacia, małej architektury sakralnej. Jest jedyną drewnianą kaplicą na Pogórzu Strzyżowsko-Dynowskim o pochodzeniu XVIII-wiecznym. Kapliczka jest miejscem lokalnego kultu związanego z postacią Maryi i świętami wielkanocnymi. Na Górę Chełm, do kaplicy, chętnie przybywali i nadal wędrują, pielgrzymi oraz turyści. Świadczą o tym zapisy w zeszytach oraz napisy wyryte w korze drzew rosnących wokół kapliczki. Ponadto, z Górą Chełm, kapliczką i rosnącą w jej pobliżu lipą, związane są liczne legendy i podania ludowe, co dodaje atrakcyjności temu miejscu. W październiku br. kapliczka została wpisana do rejestru zabytków.

Według zachowanych zapisów kronikarskich, kapliczkę odnawiano kilka razy: w 1807 r., 1837 r. i 1887 r. Obiekt poddawany był pracom remontowym również współcześnie. Jednak czas, w połączeniu z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, spowodował, że kapliczka ponownie wymagała odnowienia.

Staraniem Nadleśnictwa Strzyżów i władz samorządowych powiatu strzyżowskiego, kaplicę odrestaurowano. Dzięki tym pracom zabytek uratowano przed dalszym niszczeniem i zachowano dla przyszłych pokoleń.  

W jesiennej scenerii, 22 października br., kapliczka została poświęcona. W uroczystości poświęcenia wzięli udział leśnicy, przedstawiciele władz samorządowych, osoby które przyczyniły się do wykonania odbudowy, a także lokalni mieszkańcy. Lasy Państwowe reprezentowali: Grażyna Zagrobelna - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Andrzej Modliszewski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzyżów, Piotr Szetela - Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzyżów oraz pracownicy wymienionych jednostek Lasów Państwowych. Starostwo Powiatowe w Strzyżowie reprezentował Robert Godek - Starosta Strzyżowski oraz pracownicy i radni, m.in. Piotr Myćka, który jest jednocześnie pracownikiem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Wokół kapliczki licznie zgromadzili się mieszkańcy Stępiny i okolicznych miejscowości. Kaplicę poświęcił proboszcz parafii Stępina – ksiądz Stanisław Łukasz. Podczas uroczystości odbyła się też wspólna modlitwa różańcowa.

Drewniana kapliczka i jej leśne otoczenie na Górze Chełm, to miejsce, które zapewne sprzyja kontemplacji. Wokół buczyna mieniąca się kolorami jesienią, a wiosną odradzającą zielenią, szum listowia w koronach drzew, smukłe szare pnie buków schodzące w dół zboczy. Spokój tej leśnej kniei pozwala wyciszyć się, łatwiej tu o refleksję i skupienie myśli. Przekona się o tym każdy, kto przybędzie w to miejsce i wsparty o ściany drewnianej kapliczki, zapatrzy się w las.