Lista aktualności Lista aktualności

Przetarg utrzymanie dróg i składów leśnictwo Babica

Ogłoszenie o przetargu w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych.

Nazwa zamówienia: 

Naprawa dróg i składów drewna w leśnictwie Babica"

Roboty budowlane

Postepowanie nie jest podzielone na części.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem robót i czynności jest naprawa dróg leśnych na terenie leśnictwa Babica polegająca na uzyskaniu efektu w postaci poprawy bieżącej zdolności użytkowej dróg utraconej w skutek upływu czasu, eksploatacji oraz działania czynników atmosferycznych i geologicznych. Teren objęty zakresem robót stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzyżów.

 

Miejsce realizacji zamówienia:

Nadleśnictwo Strzyżów, Leśnictwo Babica, drogi leśne oraz składy drewna na terenie całego leśnictwa.

Drogi leśne w oddziałach leśnych:

Droga leśna w oddz. 205                      nr inw.: 242/466

Droga leśna w oddz. 269 a                   nr inw.: L30/01/2

Droga leśna w oddz. 259 c                   nr inw.: 220/1247

Droga leśna w oddz. 212 c                   nr inw.: L30/01/1

Skład drewna w oddziale leśnym:

Skład drewna w oddz. 269 b             nr inw.: SD/01/41

Skład drewna w oddz. 212 g             nr inw.: SD/01/248

Skład drewna w oddz. 259 c             nr inw.: 220/1247

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

  • Karczowanie pni po ściętych drzewach,
  • Uzupełnienie nawierzchni, w tym zakup, dowiezienie i rozplantowanie kruszywa 4-31,5mm, wraz z zagęszczeniem,
  • Naprawa uszkodzonego przepustu poprzez wymianę uszkodzonych kręgów na rurę PP o średnicy 40cm i długości 6m wraz z zakończeniem betonowym przepustu. Obejmuje zakup i dostawę materiałów.
  • Naprawa uszkodzonego przepustu poprzez rozbiórkę uszkodzonego przepustu z rur betonowych o średnicy 40 i 60 cm i założenie przepustu z rury PP o średnicy 40cm i długości 12m wraz z zakończeniem betonowym wylotu przepustu, umocnieniem wylotu korytkami betonowymi i rzędem płyt ażurowych na dług. 2m oraz profilowaniem drogi przed nim na dług. ok. 10m. Obejmuje zakup i dostawę materiałów.
  • Uzupełnienie nawierzchni, w tym zakup, dowiezienie i rozplantowanie tłucznia 31,5/63mm wraz z zagęszczeniem,
  • Wyrównanie poboczy drogi zbudowanych z kruszywa i gruntu rodzimego,
  • Wymiana całkowicie uszkodzonych wodospustów na winylowe o długości 6m wraz z wykonaniem niezbędnego wykopu w drodze i osadzeniem na betonie. Obejmuje zakup i dostawę materiałów,
  • Uzupełnienie nawierzchni obejmujące zakup, rozścielenie i uwałowanie kruszywa-pospółki do utworzenia warstwy o grubości po uwałowaniu ok. 20cm.
  • Odmulenie i oczyszczenie rowów wraz z rozplantowaniem urobku na sąsiadującej powierzchni.

Szczegółowy opis prac zawiera dokumentacja projektowa w tym przedmiar robót i kosztorys ofertowy w załączeniu.