Lista aktualności Lista aktualności

Przetarg utrzymanie dróg i składów leśnictwo Godowa

Ogłoszenie o przetargu w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych.

Nazwa zamówienia: 

Naprawa dróg i składów drewna w leśnictwie Godowa"

Roboty budowlane

Postepowanie nie jest podzielone na części.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem robót i czynności jest naprawa dróg leśnych na terenie leśnictwa Godowa polegająca na uzyskaniu efektu w postaci poprawy bieżącej zdolności użytkowej dróg utraconej w skutek upływu czasu, eksploatacji oraz działania czynników atmosferycznych i geologicznych. Teren objęty zakresem robót stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzyżów.

 

Miejsce realizacji zamówienia:

Nadleśnictwo Strzyżów, Leśnictwo Godowa, drogi leśne oraz składy drewna na terenie całego leśnictwa.

 

Drogi leśne w oddziałach leśnych:

Droga leśna w oddz. 353-355                nr inw.: 242/076

Droga leśna w oddz. 331 n                   nr inw.: 242/450

Droga leśna w oddz. 335 a                   nr inw.: 242/461

 

Składy drewna w oddziałach leśnym:

Skład drewna w oddz. 357 g             nr inw.: SD/03/79

Skład drewna w oddz. 362 j             nr inw.: SD/03/81

Skład drewna w oddz. 348 c             nr inw.: SD/03/268

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

  • Oczyszczenie rowów odprowadzających wodę poza skład z namułu, na odkład, z rozplantowaniem urobku na sąsiadującej powierzchni. Dno rowu min. 60cm od nawierzchni drogi,
  • Uzupełnienie uszkodzonych fragmentów nawierzchni drogi leśnej i składów drewna obejmujące: wstępne wyrównanie uszkodzonej powierzchni, zakup, dowiezienie i rozplantowanie klińca 4/31,5mm z nadaniem właściwego pochylenia poprzecznego wraz z zagęszczeniem mechanicznym.
  • Odmulenie i oczyszczenie rowów wraz z rozplantowaniem urobku na sąsiadującej powierzchni.

Szczegółowy opis prac zawiera dokumentacja projektowa w tym przedmiar robót i kosztorys ofertowy w załączeniu.