Lista aktualności Lista aktualności

Przetarg utrzymanie dróg i składów leśnictwo Kozłówek

Ogłoszenie o przetargu w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych.

Nazwa zamówienia: 

Naprawa drogi i składu drewna w leśnictwie Kozłówek "

Roboty budowlane

Postepowanie nie jest podzielone na części.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem robót i czynności jest naprawa drogi leśnej oraz składu drewna na terenie leśnictwa Kozłówek polegająca na uzyskaniu efektu w postaci poprawy bieżącej zdolności użytkowej dróg utraconej w skutek upływu czasu, eksploatacji oraz działania czynników atmosferycznych i geologicznych. Teren objęty zakresem robót stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzyżów.

 

Miejsce realizacji zamówienia:

Nadleśnictwo Strzyżów, Leśnictwo Kozłówek, droga leśna oraz skład drewna na terenie leśnictwa.

 

Droga leśna w oddziale leśnym:

Droga leśna w oddz. 485 a                   nr inw.: SD/07/217

 

Skład drewna w oddziale leśnym:

Skład drewna w oddz. 414 c                nr inw.: 291/508

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

  • Wykonanie przepustu z rury PP o średnicy 40cm i długości 6m wraz z przyczółkami z drewna powierzonego. Obejmuje zakup i dostawę materiałów.
  • Rozbiórka uszkodzonego przepustu oraz założenie nowego z rury PP o średnicy 100cm i długości 6m wraz z umocnieniem dna rowu na długości 3m, obejmuje zakup i dostawę materiałów.
  • Uzupełnienie nawierzchni, w tym zakup, dowiezienie i rozplantowanie tłucznia 31,5/63mm wraz z zagęszczeniem,
  • pogłębienie / wykonanie - rowów odprowadzających wodę na odkład, z rozplantowaniem urobku na sąsiadującej powierzchni.
  • Oczyszczenie rowów odprowadzających wodę na odkład, z rozplantowaniem urobku na sąsiadującej powierzchni.

Szczegółowy opis prac zawiera dokumentacja projektowa w tym przedmiar robót i kosztorys ofertowy w załączeniu.