Lista aktualności Lista aktualności

Remont szlaków zrywkowych w Leśnictwie Łętownia w oddz. 289a - Wiśniowa

Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień

publicznych w Nadleśnictwie Strzyżów stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr

1/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzyżów z dnia 19 luty 2021r., w sprawie

wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych w Nadleśnictwie Strzyżów, zwanego

dalej Regulaminem, dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamówienie o wartości do 130 tys. złotych, z wyłączeniem stosowania przepisów

ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.

1129 ze zm.) zgodnie z wyłączeniem z dyspozycją art. 2 ust. 1 pkt 1.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany

przedmiot zamówienia:

Remont szlaków zrywkowych w Leśnictwie Łętownia w oddz. 289a - Wiśniowa

ROBOTY BUDOWLANE

Postepowanie nie jest podzielone na części.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

W zakres zamówienia wchodzi:

1. Remont szlaku zrywkowego w Leśnictwie Łętownia w oddz. 289a

Miejsce realizacji zamówienia: Nadleśnictwo Strzyżów: Leśnictwo Łętownia

Lokalizacja wg powszechnej ewidencji gruntów:

1. powiat ropczycko-sędziszowski, gmina Iwierzyce - obręb ewidencyjny Wiśniowa dz.

nr ewid. 1846

Zakres przedmiotu zamówienia zawiera ogłoszenie oraz dokumentacja.