Lista aktualności Lista aktualności

Spotkanie w plenerze - edukacja i rozmowa.

Organizowane przez samorządy plenerowe imprezy i wydarzenia, na które jesteśmy zapraszani, to okazja do prowadzenia przez nas edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa. W trakcie takich spotkań opowiadamy, ale i słuchamy opowieści.

Uczymy rozpoznawać gatunki drzew i krzewów, wyjaśniamy wymagania ekologiczne poszczególnych gatunków i wynikające z tego zasady hodowli. Opowiadamy o przedstawicielach fauny zamieszkujących lasy, o tym jak zachować się w przypadku spotkania z dzikim zwierzęceniem np. z dużym drapieżnikiem. Mówimy głównie My – leśnicy, bo dla Was na takich spotkaniach jesteśmy. Edukujemy, wyjaśniamy, odpowiadamy na pytania, ale też słuchamy. Jesteśmy odbiorcami komunikatów. Odwiedzający nasze stoisko, pytają o ścieżki, szlaki i atrakcje turystyczne zlokalizowane na obszarze naszego nadleśnictwa. Informujemy, co i gdzie można zobaczyć, jak dojechać w dane miejsce, czy jest gdzie zatrzymać samochód. Zachęcamy zaineresowanych do krajoznawczego spędzania czasu na łonie natury.  Wiele osób zaniepokojonych jest obecnością wilków w lesie. Mówią, że boją się iść na grzyby do lasu. Uspokajamy ich w rozmowie tłumacząc biologię i zachowanie dzikich zwierząt. Powołujemy się na osobiste doświadczenia zebrane podczas często wieloletniej pracy i kontakcie z dziką przyrodą. Najciekawsze są jednak wspominki sprzed lat. Słuchamy opowieści osób starszych o tym, jak w dzieciństwie spędzali czas w bliskim kontakcie z przyrodą i lasem. Z humorem wspominają, jak zjadali orzeszki bukowe, a nawet jak spożyli ich za dużo. Wychowywali się przy lesie. Opowiadają, że zawsze z lasu korzystali – czy to zbierając jagody, grzyby, czy wycinając drzewa, by skorzystać z drewna – surowca, który drzewa wyprodukowały. Jednocześnie dbali o ten las, o młode pokolenie drzew, w taki sposób, by las nadal istniał i trwał, aby ich synowie za kilkadziesiąt lat również mogli z lasu korzystać. Nie wyobrażają sobie, żeby w sposób rozsądny z poszanowaniem przyrody nie czerpać dóbr z lasu. Takie wspomnienia skłaniają do przemyśleń o współistnieniu człowieka i lasu, lasu i człowieka.