Lista aktualności Lista aktualności

W wakacyjny czas… Czas w las

Zachęcamy do korzystania z udostępnionej w nowej odsłonie strony Czas w las, w której zgromadzono informacje o obiektach turystycznych w lasach.

Lato, wakacje, czas urlopów. Planujemy krótkie weekendowe wycieczki, wędrówki szlakami turystycznymi bądź wypady do lasu zakończonego ogniskiem przy wiacie. W zaplanowaniu czasu wolnego pomocna będzie strona Czas w las przygotowana przez Lasy Państwowe w nowej odsłonie. W jednym miejscu zgromadzono informacje o obiektach turystycznych położonych na obszarach leśnych. Z pewnością pomogą w zorganizowaniu udanego wypadu. Wypadu pozwalającego na odpoczynek na łonie przyrody połączonego ze zwiedzaniem okolicy, krajoznawstwem i poznaniem miejsc ciekawych pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym.

I tak dla przykładu jednym z obiektów z obszaru Nadleśnictwa Strzyżów opisanym na stronie Czas w las, jest niebieski szlak turystyczny wyznakowany przez PTTK prowadzący z Dębicy do Zamku Kamieniec w Odrzykoniu. Wędrując można podziwiać bogate pod względem florystycznym i faunistycznym tereny Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego, gęste w naturalne odnowienia lasy z dominującą jodłą i bukiem oraz niemal wszystkimi gatunkami rodzimych drzew w składzie gatunkowym. Na trasie szlaku na górze Chełm, w rezerwacie Góra Chełm, można zwiedzić zabytek kultury materialnej , tj. zabytkową drewnianą kapliczkę datowaną na XVIII w. otoczoną buczyną karpacką. Osobliwością tego miejsca jest również stojąca obok kapliczki stara lipa owiana legendą. na Chełmie zlokalizowane jest pole turystyczne z wiatą i miejscem na ognisko, również opisane w portalu. W Paśmie Jazowej szlak wkracza do rezerwatu przyrody Herby, gdzie na trasie można podziwiać liczne skalne wychodnie piaskowców, z których największa mierzy 15 m.

Wiele innych obiektów typu pola turystyczne, ścieżki edukacyjno-przyrodnicze czy pola turystyczne, można odnaleźć na stronie Czas w las. Przemierzając leśne ostępy oraz korzystając z infrastruktury turystycznej, pamiętajmy by spędzać wakacyjny czas zgodnie z zasadami zachowania się w lesie, w sposób kulturalny.

Odwiedź stronę Czas w las na: www.czaswlas.pl