Lista aktualności Lista aktualności

Wspólna inwestycja drogowa

Lasy Państwowe wspomagają administrację publiczną przeznaczając środki finansowe na przebudowę lokalnych dróg

W ramach współpracy z lokalnymi samorządami przy realizacji wspólnych zadań na rzecz poprawy infrastruktury drogowej, 12 lipca br. w siedzibie Gminy Sędziszów Małopolski pomiędzy Nadleśnictwem Strzyżów reprezentowanym przez Nadleśniczego Andrzeja Modliszewskiego, a Burmistrzem Sędziszowa Małopolskiego Bogusławem Kmieć, podpisana została umowa dotycząca współfinansowania wspólnego przedsięwzięcia publicznego polegającego na realizacji zadania: „Przebudowa drogi gminnej Nr 10 7688 R Szkodna - Budzisz”.

Umowę podpisano w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej na podstawie Zarządzenia nr 28 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie realizacji w Lasach Państwowych wspólnych przedsięwzięć drogowych mających związek z gospodarką leśną.

Planowana do przebudowy droga o długości 1550 m, służyć będzie, zarówno społeczności lokalnej, jak i leśnikom. Inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego drogi, jej nośności oraz trwałości. Zwiększy również komfort jazdy dla jej użytkowników. Przebudowa drogi Szkodna - Budzisz polepszy dostęp lokalnej ludności do swoich posesji, zmniejszy uciążliwości związane z transportem drewna, a także poprawi dojazd służb ratowniczo-gaśniczych w przypadku wystąpienia pożaru