Lista aktualności Lista aktualności

Wspomagamy administrację publiczną współfinansując przebudowę lokalnych dróg

W ramach współpracy z lokalnymi samorządami przy realizacji wspólnych zadań na rzecz poprawy infrastruktury drogowej, 5 sierpnia br. w siedzibie Gminy Iwierzyce, pomiędzy Nadleśnictwem Strzyżów reprezentowanym przez Nadleśniczego Andrzeja Modliszewskiego, a Wójtem Gminy Iwierzyce, Panem Ryszardem Filipkiem, podpisana została umowa dotycząca współfinansowania wspólnego przedsięwzięcia publicznego polegającego na realizacji zadania: „Przebudowa drogi gminnej Nr 107435 R Będzienica - Dziadówki w m. Będzienica i Wiśniowa”.

Umowę podpisano w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej na podstawie Zarządzenia nr 28 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie realizacji w Lasach Państwowych wspólnych przedsięwzięć drogowych mających związek z gospodarką leśną.

Planowana do przebudowy droga o długości 730 m, służyć będzie, zarówno społeczności lokalnej, jak i leśnikom. Inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego drogi, jej nośności oraz trwałości. Zwiększy również komfort jazdy dla jej użytkowników. Przebudowa drogi polepszy dostęp lokalnej ludności do swoich posesji, zmniejszy uciążliwości związane z transportem drewna, a także poprawi dojazd służb ratowniczo-gaśniczych w przypadku wystąpienia pożaru.