Lista aktualności Lista aktualności

Zawody Drwali 2019

Pilarze rywalizowali o tytuł Najlepszego Drwala w Nadleśnictwie Strzyżów

     Zawody, przeprowadzone w dniu 26 lipca br., zorganizowało Koło Zakładowe  Stowarzyszenia Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa przy Nadleśnictwie Strzyżów. Celem tego typu wydarzeń jest m.in. podnoszenie umiejętności zawodowych drwali i operatorów pilarek spalinowych, upowszechnianie bezpiecznych metod pracy oraz integracja pracowników zakładów usług leśnych z leśnikami.

     W tym roku w zawodach uczestniczyło jedenastu pilarzy zatrudnionych w zakładach usług leśnych wykonujących prace leśne na terenie Nadleśnictwa Strzyżów oraz jeden pracownik Nadleśnictwa. Byli wśród nich pilarze startujący w zawodach po raz kolejny, jak również debiutanci, dla których udział w konkursie był nowym doświadczeniem. Pracujący na co dzień w lesie pilarze, sprawdzili swoje umiejętności w 5 konkurencjach: ścinka drzew, okrzesywanie, przygotowanie pilarki do pracy, złożona przerzynka kłód oraz dokładność przerzynki. Klasyfikację indywidualną wygrał Damian Tomański uzyskując łącznie 1067 punktów, drugie miejsce zajął Tomasz Rebizak – 953 punkty, a trzecie Paweł Kopiec – 913 punktów.  Poszczególne konkurencje zwyciężyli: ścinkę drzew – Paweł Kopiec (529 pkt), okrzesywanie – Zbigniew Dopart (206 pkt), przygotowanie pilarki do pracy – Damian Tomański (82 pkt), złożoną przerzynkę kłód – Zbigniew Dopart (164 pkt), dokładność przerzynki – Damian Tomański (243 pkt). Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, zaś zwycięzcy cenne nagrody przydatne w pracy w lesie. Dziękujemy sponsorowi za ufundowanie nagród (F.H.U. POL-LAS) i drobnych upominków (Vena Wiesław Haligowski).

     Po skończonej rywalizacji pilarzy, w ramach wspólnej zabawy, odbył się konkurs sprawdzający siłę i tężyznę fizyczną zgromadzonych uczestników zawodów. Konkurencja polegała na wbiciu, w jak najkrótszym czasie, grubego gwoździa ciężkim młotkiem w pniak drewna. Najszybciej, bo w 2 sekundy i 97 setnych sekundy, wbił gwóźdź pilarz Robert Dereś. W konkurencji wziął udział również jeden z najmłodszych kibiców wraz ze swoją mamą, za co oboje zostali nagrodzeni upominkami. Zawody zakończyły się wykonaniem wspólnego zdjęcia zawodników i pracowników Nadleśnictwa.

     Zainteresowanie zawodami wśród pilarzy nie maleje. Pracownicy zakładów usług leśnych, są chętni sprawdzać się, konfrontować swoje umiejętności i podnosić kwalifikacje. Konkursy dla drwali, jak już wspomnieliśmy, propagują zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, co w tym zawodzie jest bardzo istotne, ze względu na liczne niebezpieczeństwa zagrażające życiu i zdrowiu pilarza. Zawód ten wymaga sprawności i siły fizycznej, odwagi, wyobraźni oraz przede wszystkim znajomości zasad bezpiecznego wykonywania czynności związanych ze ścinką drzew.