Asset Publisher Asset Publisher

W trosce o wspólne bezpieczeństwo

Wyjątkowa sytuacja - stan epidemii, wymaga od nas wyjątkowego zachowania, również podczas wypoczynku w lesie

Aktualna sytuacja w kraju związana z panującym stanem epidemii, wymaga od nas wszystkich dostosowania się do panujących warunków i wprowadzenia w życie postępowania zwiększającego ogólne bezpieczeństwo. Od każdego z nas zależy życie i zdrowie nasze oraz drugiego człowieka. Każdy z nas ma wpływ na zapobieganie rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-CoV-2. Wprowadzone nadzwyczajne środki ostrożności, zakazy, m.in. zakaz organizowania zgromadzeń o liczbie większej niż 50 osób, a także zalecenia, w tym maksymalnej izolacji społecznej („zostań w domu"), służą spowolnieniu rozprzestrzeniania się epidemii.

Trudna sytuacja powoduje, że wytchnienia od napływających z mediów wiadomości, od domowej codzienności, szukamy na łonie natury. Pamiętajmy jednak, że wypoczynek w otoczeniu przyrody, nie jest wolny od wprowadzonych zaleceń. Odpowiedzialne zachowanie obowiązuje nas również podczas relaksu i najlepiej, żeby był to relaks, który nie naraża nas i innych na niebezpieczeństwo zakażenia. Zatem, najlepiej „zostań w domu”, a jeśli już wybierasz las na miejsce odpoczynku, zastosuj się do poniższych zaleceń bezpiecznego w nim przebywania.

Przy okazji wypraw do lasu nie twórzmy skupisk ludzi, które mogą stanowić zagrożenie epidemiologiczne. W naszym rolno-leśnym krajobrazie, lasów i drobnych lasków mamy wokół wiele. Wybierajmy zatem miejsca ustronne, takie gdzie rzadko ktoś spaceruje. Może jest w naszym najbliższym sąsiedztwie brzezina, której nigdy dotąd na spacer nie wybieraliśmy. Unikajmy miejsc popularnych w okolicy, terenów leśnych chętnie odwiedzanych przez ludność oraz najatrakcyjniejszych turystycznie lokalizacji., Absolutnie nie gromadźmy się na polach turystycznych i pod wiatami. Dotyczy to zwłaszcza młodzieży. Nie urządzajmy wspólnie ze znajomymi ognisk. Zatłoczone ścieżki edukacyjne i szlaki turystyczne, to nie jest miejsce gdzie powinniśmy przebywać. A jeśli już znajdziemy się na leśnej ścieżce, to zachowajmy bezpieczny dystans od innych użytkowników. Unikajmy też dotykania powierzchni stołów, ławek, poręczy i innych elementów infrastruktury, w które wyposażone są miejsca udostępniające las. Nie zatrzymujmy się na zatłoczonych miejscach postojowych (punktach widokowych, polach biwakowych). Zrezygnujmy z długich wycieczek krajoznawczych i z uprawiania w lesie ekstremalnych aktywności narażających nas na potencjalne kontuzje, wymagające pomocy medycznej. Stan epidemii to nie jest czas na wędrówki i wycieczki krajoznawcze. Nie nakładajmy dodatkowych zadań na, i tak już obciążone, służby ratownicze.

Potraktujmy powyższe wyjątkowe zasady korzystania z wypoczynku w lesie bardzo poważnie i dostosujmy się do panujących warunków najlepiej, jak potrafimy. Dla dobra nas wszystkich, bądźmy odpowiedzialni, aby w przyszłości każdy z nas mógł nadal cieszyć się przyrodą.