Wydawca treści Wydawca treści

ochrona gatunkowa

ochrona gatunkowa

Ochronę gatunkową określa ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz rozporządzenia określające chronione gatunki roślin i grzybów oraz sposoby ich ochrony i zasady pozyskiwania (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 9 lipca 2004 r. oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 5 stycznia 2012 r.).

Spośród roślin naczyniowych wymienionych w rozporządzeniach, na terenie Nadleśnictwa odnotowano obecność 55 roślin chronionych, w tym 35 podlegających ochronie ścisłej i 20 ochronie częściowej. Do najciekawszych należy języcznik zwyczajny Phyllitis scolopendrium - gatunek charakterystyczny dla rzadkiego siedliska przyrodniczego jaworzyny z języcznikiem Phyllitido-Aceretum.