Rezerwat "Góra Chełm"

Rezerwat został utworzony 14 czerwca 1996 roku na terenie Leśnictwa Cieszyna w oddziałach: 423-429, w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych jedynej w województwie rzeszowskim enklawy lasów bukowych porastających „Górę Chełm" oraz wspaniałych zespołów źródliskowych. Powierzchnia rezerwatu wynosi 155,26 ha.

Rezerwat "Herby"

Rezerwat został utworzony 31 sierpnia 1999 roku na granicy dwóch leśnictw: Cieszyna (Oddz. 447) i Kozłówek (468-471) na powierzchni 145,85 ha.

Rezerwat "Mójka"

Rezerwat został utworzony dnia 25 lipca 1997 roku na powierzchni 288,80 ha w leśnictwie Kąkolówka (oddz. 81-89) w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych kompleksów lasu bukowo-jodłowego oraz osiedlonego w zbiorowiskach wodno-błotnych bobra.

Rezerwat "Wielki Las"

Rezerwat został utworzony 25 lipca 1997 roku na powierzchni 88,34 ha w leśnictwie Wola Zgłobieńska (oddz. 250-252 i 256). Przedmiotem ochrony są dobrze zachowane zbiorowiska leśne typowe dla piętra pogórza.

Rezerwat "Wilcze"

Rezerwat został utworzony 25 lipca 1997 roku na powierzchni 340,86 ha w leśnictwie Kąkolówka (oddz. 106, 109-115, 119-121).