Aktualności Aktualności

Powrót

Razem dla czystego środowiska

Razem dla czystego środowiska

Wspólna akcja społeczna polegająca na sprzątaniu lasów i propagująca właściwe postawy

W piątek 2 września br. odbyło się sprzątanie terenów leśnych połączone ze spotkaniem z leśnikiem, zorganizowane wspólnie przez Nadleśnictwo Strzyżów, Gospodarkę Komunalną w Błażowej, Celowy Związek Gmin „Eko-Logiczni” oraz Szkołę Podstawową w Błażowej. W wydarzeniu wzięło udział około 180 dzieci z klas 4-8, opiekunowie i wychowawcy, pracownicy przedsiębiorstwa komunalnego oraz leśnicy. Sześć grup około trzydziestoosobowych udało się na obszary leśne – dwa położone w sąsiedztwie miasta Błażowa, a cztery zlokalizowane w lasach na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa. Wyposażeni w worki na odpady segregowane oraz rękawiczki i chwytaki, uczestnicy akcji wyruszyli na tereny leśne pozbierać śmieci, a przy okazji posłuchać krótkich prelekcji o lesie i zadaniach leśników. W trakcie spotkania opowiedzieliśmy dzieciom i młodzieży o gatunkach drzew tworzących okoliczne lasy, o budowie lasu, zwierzętach w nim żyjących, funkcjach lasu, a także naszych zadaniach na rzecz zachowania zdrowych i trwałych lasów, z których wszyscy zarówno aktualnie korzystamy, jak i w przyszłości korzystać chcemy. Bardzo ważnymi kwestiami poruszanymi podczas spotkania były przykłady szkodnictwa leśnego, w tym zaśmiecanie oraz zasady zachowania się w lesie, dla przykładu utrzymanie czystości podczas wyjść do lasu i korzystania z infrastruktury turystycznej, zabieranie śmieci ze sobą w myśl zasady leave no trace. Podsumowaniem przekazanych informacji był test wiedzy o lesie przygotowany przez edukatora leśnego, który to uczniowie rozwiązywali w grupach. Towrzyszyły temu spore emocje, gdyż drugim po najważniejszym kryterium ilości zdobytych punktów, był czas w jakim uczniowie udzielili odpowiedzi. Grupy, które zajęły trzy pierwsze miejsca otrzymały nagrody główne, zaś pozostałe nagrody pocieszenia. Upominki ufundowało między innymi Nadleśnictwo Strzyżów. Wydarzenie zakończyło się podziękowaniami oraz wspólnym poczęstunkiem należącymi się za zaangażowanie w działanie uczniom, nauczycielom, pracownikom Gospodarki Komunalnej i Nadleśnictwa Strzyżów.

Tego typu akcje sprzątania, zwłaszcza te w których uczestniczą dzieci i młodzież, mają na celu propagowanie właściwych postaw wśród młodego pokolenia, uwrażliwianie go na problem zaśmiecenia terenów leśnych i zanieczyszczenia środowiska. Akcja zorganizowana przez kilka podmiotów pokazuje, że wspólnymi siłami możemy zrobić więcej i dawać dobry przykład działań przynoszących korzyści środowisku przyrodniczemu.


Nadleśnictwa i inne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Mapa lasów

Mapa lasów

Polecamy Polecamy