Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Strzyżów
Nadleśnictwo Strzyżów
17 27 60 600
17 27 60 170

ul. Mostowa 9

38-100 Strzyżów

 

Biuro Nadleśnictwa czynne jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.30 - 15.30

 

Numer konta bankowego

Bank PEKAO S.A. I/O Strzyżów nr konta 38 1240 2672 1111 0000 3264 9127

Nadleśniczy
Andrzej Modliszewski
17 27 60 601, 604 532 962
Zastępca Nadleśniczego
Piotr Szetela
17 27 60 606, 604 531 076
Główny Księgowy
Jolanta Fąfara
17 27 60 612, 668 145 374

Stanowisko samodzielne

Roman Kula
Inżynier nadzoru
Phone number: 17 27 60 603, 698 637 412
Jacek Charchut
Inżynier nadzoru
Phone number: 17 27 60 603, 606 693 358

Dział Gospodarki Leśnej

Monika Armata
Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu i edukacji leśnej (edukacja leśna, operator LMN, urządzanie lasu, ochrona przyrody)
Phone number: 17 27 60 607, 668 028 226
Agnieszka Machoś
Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu (stan posiadania)
Phone number: 17 27 60 620, 799 030 851
Marcin Górniewicz
Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu (sprzedaż drewna, marketing)
Phone number: 17 27 60 610, 501 054 204
Jacek Markowicz
Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu (użytkowanie lasu, łowiectwo)
Phone number: 501 001 473
Mateusz Czech
Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu (hodowla lasu, nasiennictwo i selekcja, szkółkarstwo, ochrona lasu, ochrona przeciwpożarowa)
Phone number: 510 166 293
Adam Piróg
Specjalista ds. Lasów Nadzorowanych (powiat rzeszowski. m. Rzeszów))
Phone number: 660 764 394
Krzysztof Sowa
Specjalista ds. Lasów Nadzorowanych i gospodarki leśnej (powiat strzyżowski: Gmina Czudec, Niebylec, Strzyżów)
Phone number: 698 630 576
Tomasz Kazalski
Nadzorowanych i gospodarki leśnej (powiat strzyżowski: Gmina Frysztak, Wiśniowa)
Phone number: 660 758 342

Dział Finansowy-Księgowy

Renata Ciuł
Starsza Księgowa
Phone number: 17 27 60 613
Renata Gazda
Starsza ksiegowa
Phone number: 17 27 60 614
Lucyna Kliś
Starsza ksiegowa, kasjerka
Phone number: 17 27 60 611
Anna Czopik
Księgowa, Administrator SILP
Phone number: 17 27 60 616
Katarzyna Lorkiewicz-Łaska
księgowa
Phone number: 172760615

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Piotr Karol
Sekretarz
Phone number: 17 27 60 618, 698 637 411
Artur Wójcik
Specjalista ds. logistyki i kancelarii niejawnej
Phone number: 17 27 60 609, 608 078 324
Stanisława Skalska
Specjalista ds. inwestycji, remontów, transportu
Phone number: 17 27 60 619, 799 030 251
Agata Józefiak
Sekretarka
Phone number: 17 27 60 600
Marcin Hart
referent

Dział Kadr

Barbara Kiebała
Specjalista ds. pracowniczych i BHP
Phone number: 17 27 60 602, 517 220 049

Posterunek Straży Leśnej

Jacek Ćwiertniewicz
Komendant SL
Phone number: 17 27 60 604, 604 916 923
Strażnik leśny
Phone number: 600 439 214
Strażnik leśny
Phone number: 17 27 60 605, 694 711 050
Strażnik leśny
Phone number: 795 174 015