Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Nadleśnictwo Strzyżów posiada jedną szkółkę leśną o powierzchni 0,51 ha zlokalizowaną w leśnictwie Godowa. Jednak po zakończeniu cyklu produkcyjnego sadzonek obecnie rosnących na kwaterach, produkcja szkółkarska zostanie zawieszona. Potrzeby własne w zakresie materiału sadzeniowego będą zaspokajane poprzez zlecanie produkcji sadzonek w szkółkach kontenerowych z nasion zebranych w naszej bazie nasiennej.

Zabiegi hodowlane, a więc takie które mają na celu powstanie nowego lasu oraz pielęgnację istniejącego młodego pokolenia lasu, prowadzone w Nadleśnictwie Strzyżów to:

- odnowienia przewidziane do wykonania na powierzchni średnio 48 ha rocznie,

- pielęgnowanie gleby na powierzchni 1,8 ha rocznie,

- pielęgnowanie upraw na powierzchni średnio 10 ha rocznie,

- pielęgnowanie młodników na powierzchni średnio 115 ha rocznie,

- melioracje agrotechniczne na powierzchni średnio 45 ha rocznie. 

Bazą nasienną, czyli źródłem nasion w Nadleśnictwie są: wyłączone drzewostany nasienne (WDN) – ich powierzchnia zajmuje 24,43 ha, w tym drzewostan modrzewiowy oraz drzewostany bukowe, gospodarcze drzewostany nasienne (GDN) – ich powierzchnia zajmuje 582,74 ha, trzy bloki upraw pochodnych, które obejmują uprawy bukowe, uprawę modrzewiową oraz jodłową, drzewa doborowe - modrzewie w ilości 6 szt. i jedna czereśnia ptasia oraz źródła nasion za które uznano dwa jawory.