Wydawca treści Wydawca treści

oferta łowiecka

Gospodarstwo łowieckie jest częścią gospodarstwa leśnego lub też rolnego i jest ich uboczną produkcją, a więc hodowla zwierząt łownych musi być realizowana w ten sposób, aby nie utrudniać i nie zmniejszać produkcji głównej

Terytorialny zasięg Nadleśnictwa Strzyżów zaliczony jest do Łowieckiego Rejonu Hodowlanego nr X „Dolina Wisłoka" i podzielony jest na 15 obwodów łowieckich, z których wszystkie są dzierżawione przez koła łowieckie, należące do Okręgu Rzeszowskiego. Poniżej znajduje się wykaz kół łowieckich z obszaru Nadleśnictwa Strzyżów.