Wydawca treści Wydawca treści

Położenie Nadleśnictwa Strzyżów

Wg stanu na dzień 01.01.2014 r. powierzchnia gruntów w zarządzie Nadleśnictwa Strzyżów wynosi 12 844,05 ha.

Nadleśnictwo Strzyżów leży w środkowo-zachodniej części województwa podkarpackiego na terenie pięciu powiatów: strzyżowskiego, rzeszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, dębickiego i brzozowskiego. Jego zasięg obejmuje 18 gmin, 7 miast, w tym stolice województwa podkarpackiego miasto Rzeszów. Lasy Nadleśnictwa są silnie rozdrobnione, o czym świadczy położenie w 646 kompleksach leśnych: 18 większych kompleksów leśnych o powierzchni ponad 200 ha i 628 mniejszych kompleksów rozproszonych na obszarze całego terytorialnego zasięgu. Najmniejsze kompleksy tworzą szachownicę z szeregiem enklaw i półenklaw, głównie użytków rolnych i lasów innej własności.

Załączone zdjęcia przedstawiają zasięg Nadleśnictwa Strzyżów oraz podział Nadleśnictwa na leśnictwa i zasięg poszczególnych leśnictw.