Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja on-line

Z uwagi na reżim sanitarny i ograniczoną możliwość spotkań w sali edukacyjnej Nadleśnictwa Strzyżów, a także organizowanie spotkań z leśnikiem w przedszkolach czy szkołach, leśnicy z RDLP w Krośnie przygotowali ofertę zajęć edukacyjnych on-line.

Oracowano scenariusze zajęć do przeprowadzenia on-line, np. prezentacje. Tematy lekcji zawiera załącznik nr 1.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą lekcji on-line.