Oferta edukacyjna

Cele i zasady prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie Strzyżów określa obecnie obowiązujący "Program edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie Strzyżów na lata 2014-2023".