Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Cele i zasady prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie Strzyżów określa obecnie obowiązujący "Program edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie Strzyżów na lata 2014-2023".

Nadleśnictwo Strzyżów dysponuje salą edukacyjną mieszczącą się w budynku Nadleśnictwa, na której odbywają się zajęcia przyrodniczo-leśne połączone ze zwiedzaniem ekspozycji. Ofertą edukacyjną Nadleśnictwa trafiającą do szerokiego grona odbiorców, zarówno dzieci jak i dorosłych, są pola turystyczne i ścieżki przyrodnicze łączące walory turystyczne z dydaktycznymi. Pracownicy Nadleśnictwa prowadzą także zajęcia dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach, a także współpracują z jednostkami oświatowymi w organizowaniu konkursów, przeprowadzaniu akcji tematycznych. Nadleśnictwo Strzyżów bierze również udział w odbywających się lokalnie imprezach plenerowych, podczas których oprócz promocji Nadleśnictwa prowadzona jest edukacja przyrodniczo-leśna społeczeństwa.   

 

W celu umówienia się na spotkanie w sali edukacyjnej należy skontaktować się z

Panią Monika Armata, tel. nr 17 27 60 607 lub 668 028 226. 

 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z obiektów edukacyjnych Nadleśnictwa Strzyżów!

 

W Nadleśnictwie Strzyżów przyjęto następujące zasady postępowania podczas wszystkich spotkań edukacyjnych:

1. Termin zajęć w terenie na obiektach edukacyjnych, na powierzchniach leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa oraz w sali edukacyjnej, należy uzgodnić z pracownikiem Nadleśnictwa.

2. Każde zajęcia rozpoczynają się od przedstawienia uczestnikom zasad zachowania się w lesie oraz poinformowania o potencjalnych zagrożeniach.

3. Uczestnictwo w spotkaniu wymaga podpisania przez przedstawiciela (opiekuna) grupy uczestników, porozumienia nt. zobowiązań każdej ze stron (wzór zał. nr 1).

4. Opiekun grupy jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób biorących udział w spotkaniu (wzór zał. nr 2).

5. Poczęstunek może być serwowany wyłącznie za pośrednictwem firmy cateringowej, ewentualnie z produktów przyniesionych przez uczestników, gdyż Nadleśnictwo nie bierze odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje zdrowotne uczestników.