Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zanocuj w lesie

Program "Zanocuj w lesie" został wznowiony na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Strzyżów.

W ramach programu "Zanocuj w lesie" Nadleśnictwo Strzyżów wyznaczyło trzy obszary, na których dopuszczona jest ta forma turystyki polegająca na biwakowaniu w lesie. Dla miłośników bushcraftu i surwiwalu, a także osób chcących przenocować pod gołym niebem w lesie, to propozycja rekreacyjnego spędzania czasu na łonie natury.

 

Informujemy, że w związku ze zmianami w regulaminie (załącznik nr 1), dopuszcza się używanie kuchenek gazowych na wyznaczonych w ramach programu obszarach położonych na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Strzyżów. Zachęcamy do zapoznania się z opisanymi w regulaminie warunkami korzystanie z kuchenek.

 

Z uwagi na rozległy zasięg terytorialny oraz walory przyrodnicze-krajobrazowe Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego na terenie Nadleśnictwa Strzyżów wyznaczyliśmy trzy obszary:

1. Obszar „Hamakownia 1” w kompleksie Wielki Las nad Czudcem (oznaczony jest na mapie nr 1 powyżej).
2. Obszar „Hamakownia 7” pomiędzy grzbietem Pasma Jazowej a miejscowością Kozłówek i Oparówka (oznaczony jest na mapie nr 2 powyżej).
3. Obszar „Hamakownia 11” pomiędzy miejscowościami Sołonka, Baryczka i Blizianka oraz pomiędzy grzbietem Pasma Wilczego nad Gwoźnicą a miejscowością Lecka przysiółek Wenecja i Białka (oznaczony jest na mapie nr 3 powyżej).

Lokalizacja obszarów widoczna jest również na mapie: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji mobilnej Banku Danych o Lasach (mBDL), którą pobierzesz pod linkiem: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ Z menu wybierz: mapy BDL\mapa zagospodarowania turystycznego.

 

Pamiętaj! Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

1. Regulaminem korzystania z obszaru (załącznik nr 1)

2. Miejscami wyznaczonymi do rozpalenia ogniska, czy są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać.

Miejsca wyznaczone do palenia ognisk znajdują się na skraju obszarów objętych programem (zaznaczono je na mapach obszaru powyżej).

Są to pola turystyczne Nadleśnictwa Strzyżów: 

1. Pole turystyczne przy rezerwacie „Wielki Las” (obszar „Hamakownia 1”)

2. Pole turystyczne „Gajówki”, pole turystyczne w Sołonce i pole turystyczne „U gajowego Gienka” (obszar „Hamakownia 11”).

oraz miejsce wyznaczone do palenia ognisk (dla obszaru „Hamakownia 7”).

Informacja na temat wszystkich miejsc wyznaczonych do rozpalania ognisk znajduje się również na mapie: https://strzyzow.krosno.lasy.gov.pl/gdzie-zapalic-ognisko

3. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu. Znajdziesz ją na stronie: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy Z menu wybierz: mapy BDL\mapa zakazu wstępu do lasu.

Przed wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.

4. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu oraz zasadami udostępniania obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych Nadleśnictwa Strzyżów, które znajdziesz pod linkiem: https://strzyzow.krosno.lasy.gov.pl/zasady-korzystania-z-lasu

5. Informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze (Załącznik nr 2). Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu. O zakazie wstępu informują użytkowników lasu, żółte tablice ostrzegawcze ustawione w terenie na granicach lasu, na drogach i szlakach turystycznych w rejonie prac.

Szlaki turystyczne przebiegające przez tereny leśne, mogą być na pewnych odcinkach czasowo wyłączone z użytkowania. Poinformujemy o niedostępności szlaków w tym miejscu bądź w aktualnościach na stronie www.strzyzow.krosno.lasy.gov.pl

6. Informacjami o terminach polowań zbiorowych.

W okresie jesiennym i zimowym odbywają się polowania zbiorowe. Terminy polowań zbiorowych, koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 

Obszary wyznaczone do programu „Zanocuj w lesie” położone są w zasięgu następujących kół łowieckich:

1. „Hamakownia 1” – zasięg koła łowieckiego „Rogacz” Niechobrz (https://www.boguchwala.pl/; https://www.czudec.pl/)

2. „Hamakownia 7” – zasięg koła łowieckiego „Sokół” Łączki Jagiellońskie (https://wisniowa.pl)

3. „Hamakownia 11” oddziały leśne 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 116, 117, 118, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 – zasięg koła łowieckiego „Jarząbek” Błażowa (http://www.blazowa.com.pl/; http://www.lubenia.pl/)

„Hamakownia 11” oddziały leśne 148, 149, 150, 151, 152 – zasięg koła łowieckiego „Bażant” Czudec (https://www.niebylec.pl/)

Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (Załącznik nr 3) oraz przesłanie go na adres strzyzow@krosno.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: tel. nr 668028226.