Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Herby

Rezerwat został utworzony 31 sierpnia 1999 roku na granicy dwóch leśnictw: Cieszyna (Oddz. 447) i Kozłówek (468-471) na powierzchni 145,85 ha.

Przedmiotem ochrony są oryginalne wychodnie skalne, zróżnicowany pod względem budowy i składu gatunkowego ekosystem leśny, malowniczy krajobraz przełomu Wisłoka – „Brama Frysztacka", kamieniołom tworzący odsłonięcie ukazujące budowę geologiczną.

Obiekt leży w granicach Czarnorzecko- Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.
Rzeźba terenu jest tu bardzo urozmaicona. Najniższy punkt rezerwatu ma wysokość około 235 m n.p.m., najwyższym punktem jest kulminacja około 455 m n.p.m..

Flora rezerwatu obejmuje około 160 gatunków roślin, z których 13 podlega ochronie gatunkowej. Są to: buławnik mieczolistny, wawrzynek wilczełyko, kruszczyk szerokolistny, widłak wroniec, widłak jałowcowaty, kopytnik pospolity, marzanka wonna, kalinka koralowa.

Głównym gatunkiem lasotwórczym na terenie rezerwatu jest jodła i buk. Te dwa gatunki razem zajmują 76 % powierzchni obiektu. Pozostałe gatunki, takie jak: dąb szypułkowy, jawor, grab i sosna, występują w formie domieszek.

W starym kamieniołomie w Cieszynie swój początek bierze  „Szlak edukacji ekologicznej", na którym umieszczono ciekawe tablice informacyjne i urządzenia turystyczne. Szlak powstał dzięki wspólnym działaniom Gminy Frysztak i Nadleśnictwa.