Wydawca treści Wydawca treści

REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Polityka prywatności z dnia 12 lutego 2021 r.

 1. Zawartość i cele polityki prywatności

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego strzyzow.krosno.lasy.gov.pl (zwanego dalej „Serwisem”).

Naszym celem jest zapewnienie Państwu wysokiego standardu ochrony przekazywanych przez Państwa za pośrednictwem Serwisu danych, odpowiadającego normom wynikającym
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej „RODO”.

Pragniemy wskazać, że w Serwisie mogą zostać umieszczone linki do zewnętrznych serwisów internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych, które przekazują Państwo serwisom zewnętrznym. Podczas odwiedzania zewnętrznych serwisów internetowych, zalecamy Państwu zapoznanie się z ich politykami prywatności.

 1. Informacje o administratorze danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśnictwo Strzyżów z siedzibą
w Strzyżowie (38-100), ul. Mostowa 9.

Mogą Państwo skontaktować się z nami korespondencyjnie pod powyższym adresem lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: strzyzow@krosno.lasy.gov.pl

Podanie adresu korespondencyjnego albo adresu poczty elektronicznej (e-mail) jest dobrowolne, ale konieczne, abyśmy mogli odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.

 1. Zasady pozyskiwania i sposób wykorzystania danych osobowych oraz innych informacji

Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Państwa żadnych danych osobowych. Jeżeli jednak wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy wykorzystywać dane generowane przez Państwa urządzenie, takie jak adres IP urządzenia; określenie preferowanego języka Serwisu; liczba odwiedzin witryny internetowej, data i godzina pierwszej i ostatniej wizyty w Serwisie; data i godzina opuszczenia Serwisu; informacje o wyszukiwarce internetowej, z której Państwo korzystają; informacja o odnośniku, który przekierował na Serwis w celu poprawy jakości serwisu, zapamiętania Państwa preferencji, a także w celach statystycznych i marketingowych. Dane te nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkowników Serwisu.

 1. Wykorzystywanie plików cookies

W Serwisie wykorzystujemy pliki cookies, które system teleinformatyczny zapisuje na urządzeniu użytkownika (telefonie, tablecie lub komputerze, z którego użytkownik łączy się
z Serwisem). Zestawienie plików cookie wykorzystywanych w serwisie - z uwzględnieniem ich kategorii, nazwy, celu wykorzystywania oraz okresu ich przechowywania – znajduje się
w tabeli.

Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób.

Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookies na Państwa urządzeniu, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania Serwisu. W pozostałych przypadkach, potrzebujemy Państwa zezwolenia na ich wykorzystanie. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przechowywanie na Państwa urządzeniach cookies, które nie są niezbędne do funkcjonowania Serwisu, prosimy
o zablokowanie w ustawieniach Państwa przeglądarki internetowej, możliwości przechowywania cookies przez nasz Serwis. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie napotykać na utrudnienia, a w niektórych sytuacjach może stać się zupełnie niemożliwe.

Mogą Państwo w każdym czasie cofnąć wcześniej wyrażoną zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Pliki cookies zamieszczone w serwisie

Kategoria

Nazwa

Cel wykorzystywania

Okres przechowywania

 

Konieczne

COOKIE_SUPPORT

Ten plik cookie określa, czy przeglądarka akceptuje pliki cookie.

1 rok

JSESSIONID

Zachowuje stany użytkowników w żądaniach stron.

Do zakończenia sesji

Preferencje

GUEST_LANGUAGE_ID

Określa preferowany język odwiedzającego. Umożliwia witrynie ustawienie preferowanego języka po ponownym wejściu odwiedzającego.

1 rok

Statystyczne

__utma

Gromadzi dane dotyczące liczby odwiedzin witryny internetowej przez użytkownika, a także dat pierwszej i ostatniej wizyty. Używany przez Google Analytics.

2 lata

__utmb

Rejestruje znacznik czasu z dokładnym czasem wejścia użytkownika na stronę internetową. Używane przez Google Analytics do obliczania czasu trwania wizyty w witrynie.

1 dzień

__utmc

Rejestruje znacznik czasu z dokładnym czasem opuszczenia witryny przez użytkownika. Używane przez Google Analytics do obliczania czasu trwania wizyty w witrynie.

Do zakończenia sesji

__utmt

Służy do ograniczania szybkości żądań kierowanych do serwera.

1 dzień

__utmz

Gromadzi dane o tym, skąd przyszedł użytkownik, z jakiej wyszukiwarki skorzystał, jaki odsyłacz został kliknięty i jakie hasło zostało użyte. Używany przez Google Analytics.

6 miesięcy

Marketingowe

r/collect

Ten plik cookie służy do wysyłania danych do Google Analytics o urządzeniu i zachowaniu odwiedzającego. Śledzi odwiedzającego na różnych urządzeniach i kanałach marketingowych.

Do zakończenia sesji

Niesklasyfikowane

LFR_SESSION_STATE_10105

b/d

Do zakończenia sesji

 

W serwisie wykorzystujemy narzędzie Google Analytics. Spółka Google, która jest dostawcą plików cookies i przetwarza dane pozyskane za ich pośrednictwem posiada własną Politykę prywatności. Poniżej zamieszczamy odnośniki do informacji o tym, jakie dane są pozyskiwane i wykorzystywane przez naszego dostawcę.

Polityka prywatności Google Analytics: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

 1. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom współpracującym z nami takim jak dostawcy infrastruktury informatycznej (w tym usług hostingowych), podmioty świadczące usługi analityczne, a także podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.

 1.  Przekazywanie danych do państw trzecich

Niektóre z podmiotów, które świadczą dla nas analityczne mają swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzecie). W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych, Administrator współpracuje jedyne z podmiotami
o ugruntowanej pozycji, które deklarują wysoki poziom ochrony przekazywanych im danych, a także stosuje standardowe klauzule umowne, wydane przez Komisję Europejską (załącznik do decyzji z dnia 5 lutego 2010 r., 2010/87/UE). Jeżeli nie wyrażasz zgody na przekazywanie Twoich danych do państw trzecich, możesz wprowadzić stosowne zmiany w przeglądarce internetowej, które to uniemożliwią. Sprawdź jak to zrobić.

 1. Okres przechowywania danych

Dane pozyskane podczas korzystania z serwisu przechowywane są przez czas niezbędny do zapewnienia użytkownikowi prawidłowego korzystania z serwisu oraz przeprowadzenia okresowej analizy poprawności działania serwisu.

 1. Uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane

Przysługują Państwu prawa:

 1. dostępu do danych;
 2. niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
 3. uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (z uwzględnieniem celów ich przetwarzania);
 4. prawo do przeniesienia danych osobowych - w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą i przetwarzanie odbywa się
  w sposób zautomatyzowany;
 5. prawo do usunięcia danych - w sytuacji gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie; osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 6. prawo do ograniczenia przetwarzania danych - w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych (na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych); przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą).

Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) – mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się
w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Zmiany w Polityce prywatności

Zasady określone w niniejszej polityce prywatności mogą być okresowo aktualizowane lub zmieniane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy cyklicznie odwiedzać tę stronę, aby upewnić się, że są Państwo zapoznani z aktualnymi zasadami przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies.