Sala edukacyjna

Działalność edukacyjna Nadleśnictwa rozpoczęła się pod koniec lat 90-tych, a obecnie prowadzona jest w oparciu o „Program edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie Strzyżów na lata 2014-2013”. Zadania określone w programie realizowane są w szczególności na utworzonej w 2005 roku w budynku Nadleśnictwa sali edukacyjnej.

Ścieżki dydaktyczne

Edukacja leśna oparta jest także o ścieżki przyrodniczo-edukacyjne, na których odbywają się zajęcia w lesie. Ścieżki umożliwiają przyrodniczą turystykę poznawczą, a dzięki tablicom informacyjnym omawiającym zagadnienia przyrodniczo-leśne stanowią element edukacji ekologicznej społeczeństwa prowadzonej przez leśników.