Wydawca treści Wydawca treści

Sala edukacyjna

Działalność edukacyjna Nadleśnictwa rozpoczęła się pod koniec lat 90-tych, a obecnie prowadzona jest w oparciu o „Program edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie Strzyżów na lata 2014-2013”. Zadania określone w programie realizowane są w szczególności na utworzonej w 2005 roku w budynku Nadleśnictwa sali edukacyjnej.

Sala wyposażona jest w zbiory geologiczne, entomologiczne, florystyczne oraz bardzo interesującą i bogatą kolekcję preparowanych ptaków i zwierząt. Obiekt mogący pomieścić ok. 50 osób jest przystosowany również do projekcji filmów edukacyjnych. Odbywają się w niej przede wszystkim zajęcia z dziećmi i młodzieżą szkolną oraz inne spotkania, np. podróżnicze czy szkoleniowe. Sala edukacyjna jest idealnym uzupełnieniem programów nauczania przyrody w szkołach. Na spotkaniach z młodzieżą omawiane są zagadnienia związane z lasem, gospodarką leśną, ochroną przyrody i ekologią. Lekcje przyrodniczo-leśne połączone ze zwiedzaniem ekspozycji cieszą się dużym zainteresowaniem o czym może świadczyć liczba uczniów biorących udział w zajęciach.