Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Potencjalne zagrożenia występujące w lesie

 

1. Martwe i obumierające drzewa są integralną częścią lasu. Drzewa z widocznymi oznakami rozkładu: suchymi konarami, dziuplami, owocnikami grzybów (hubami) są spróchniałe i w każdej chwili mogą się przewrócić. Na terenach leśnych mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, złamane konary, czy też drzewa ścięte przez bobry.

2. Nierówny teren. W lesie jest wiele wystających korzeni, pni po ściętych drzewach, gałęzi. Szlaki leśne mają charakter terenowy, naturalny i nie posiadają specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego zachowaj szczególną ostrożność.

3. Drogi leśne. Mogą po nich poruszać się różne pojazdy: ciężki sprzęt leśny, pojazdy terenowe Służby Leśnej i inne. Po drogach przebiegają niekiedy jednocześnie szlaki rowerowe, po których mogą poruszać się rowerzyści lub ich grupy z różną prędkością. Drogi leśne mogą być udostępnione do ruchu publicznego, są wtedy OZNAKOWANE stosownymi znakami (sprawdź ich regulamin). Drogi mogą mieć różną nawierzchnię oraz koleiny i dziury.

4. Prace leśne. Tereny leśne mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych, zagrożenia pożarowego lub innych ważnych względów. Są wówczas oznakowane żółtymi tablicami informującymi o zakazie wstępu i jego przyczynie. Tablice takie ustawiana są przy drogach i szlakach leśnych oraz miejscach powszechnie uczęszczanych przez użytkowników. Należy bezwzględnie stosować się do zakazu wstępu na takie tereny. Nie należy też zbliżać się do pracujących maszyn leśnych, samochodów z drewnem w trakcie załadunku oraz do pracujących drwali i zrywkarzy. Obowiązuje bezwzględny zakaz zbliżania się, wchodzenia oraz siadania na stosach i mygłach drewna.

5. Polowania indywidualne i zbiorowe, regulujące liczebność zwierzyny. Teren polowań zbiorowych oznaczany jest tablicami ostrzegawczymi ustawionymi na drogach i szlakach leśnych.

6. Dzikie zwierzęta mogą być niebezpieczne, mogą też przenosić choroby (wścieklizna, borelioza), a jad niektórych owadów może wywoływać groźne reakcje alergiczne.

7. Niekorzystna pogoda (burza, silny wiatr, zalegający na drzewach śnieg, powodujący ryzyko złamania, oblodzone drogi) zwiększa ryzyko nieszczęśliwych wypadków. Podczas silnych wiatrów czy burzy należy unikać pobytu w lesie.

8. Na terenach leśnych można spotkać niewypały i niewybuchy z czasów wojny. W przypadku ich zauważenia należy powiadomić policję w celu zabezpieczenia terenu.

9. Rośliny i grzyby które mogą być trujące lub wywołać poparzenia.

10. Wnyki i sidła, pozostawione przez kłusowników oraz inne zagrożenia trudne do zidentyfikowania. Prosimy o informację w przypadku ich stwierdzenia.

 

Zasady bezpiecznego przebywania w lesie

1. Stosuj się do zakazów wejścia na obszary, na które wstęp jest zabroniony. Miejsca te oznakowane są tablicami ostrzegawczymi.

2.  Osoby nieletnie powinny znajdować się pod opieką osób dorosłych i przebywać w zasięgu ich wzroku.

3. Idąc do lasu dostosuj odzież i obuwie do pory roku i panujących warunków atmosferycznych i terenowych. Odpowiednie obuwie pozwoli uniknąć wypadków podczas pokonywania ewentualnych przeszkód i nierówności terenu. Odpowiednia odzież, tj. najlepiej długi rękaw i długie nogawki, przewiewna odzież, nakrycie głowy, pozwoli uniknąć skaleczeń i zadrapań, ale również ochroni nas przez komarami i kleszczami.

4. Unikaj gęstego podszytu i podrostu oraz silnie zarośniętych powierzchni (np. wysokich i gęstych paproci, traw i jeżyn). To miejsca, w których chętnie przebywają kleszcze. Po powrocie do domu zdejmij ubranie i oglądnij ciało pod kątem obecności pajęczaków. Profilaktyka takich nawyków pomoże uniknąć chorób odkleszczowych.

5. Jeśli nie znasz kompleksu leśnego, przez który wędrujesz, poruszaj się wyznaczonymi szlakami turystycznymi. Pozwoli to uniknąć zabłądzenia. W poruszaniu się zawsze pomocna będzie mapa krajoznawcza obszaru oraz mobilna aplikacja mapowa. Na dłuższe wyprawy zabieraj w pełni naładowany telefon oraz plecak z prowiantem i napojem.

6. Unikaj kontaktu z dzikimi zwierzętami. Obserwuj z daleka, z bezpiecznej odległości. Nie prowokuj kontaktu z dzikimi zwierzętami, np. przez dokarmianie, nieuzasadnione zbliżanie się do nich.

7. Nie dotykaj, nie próbuj roślin i grzybów, których nie znasz.

8. Nie podchodź do miejsc niebezpiecznych.

9. Zawsze prowadź psa na smyczy. Pies puszczony luzem może wejść w kontakt z dzikim zwierzęciem, które z kolei może być niebezpieczne dla Ciebie.

 

Będąc świadomym występujących zagrożeń,

w lesie przebywasz na własną odpowiedzialność.